Diyarbakır’da 1 Mayıs kutlandı

Evrim Deniz – Ardıl Batmaz

DİYARBAKIR – Amed Emek ve Demokrasi Platformu Diyarbakır’da 1 Mayıs Birlik, Çaba ve Dayanışma Günü’nü Dağkapı Meydanı’nda kutladı. Dağkapı Meydanı’nda düzenlenecek miting için Tüm Bel-Sen önünde toplanan kitlenin yürüyüşüne müsaade verilmedi.

Alanda toplanan kitle sık sık, “AKP halka hesap verecek” ve “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atılırken abluka alkışlarla ve zılgıtlarla protesto edildi. TÜM-BEL-SEN önünde polis ablukasında bekleyen kitle, müzakerelerin akabinde Dağkapı Meydanı’na gelmeye başladı. Kitleler daha sonra kümeler halinde alana alındı.

Kutlamaya KESK ve DİSK’e bağlı sendikaların yanı sıra Yeşil Sol Parti Diyarbakır milletvekili adayları, HDP vilayet eş liderleri, CHP, ESP ve Emek Partisi de dayanak verdi.

Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı Dağkapı Meydanı’nda Amed Emek ve Demokrasi Platformu ismine birinci konuşmayı, KESK Şube Eş Başkanı Behçet Barut yaptı.

Barut, konuşmasının başında Maraş merkezli zelzelelere değinerek, “Beceriksiz siyasetler ve kar hırsı ile bütünleşen iktidarın rant siyasetleri nedeniyle sonuçları çok çok ağır olan zelzelede hayatlarını yitirenleri tüm yurttaşlarımızı hürmet ile anıyoruz” dedi.

Yaşamını yitiren her bir canlının, denetimsizliğin, rant siyasetlerinin yol açtığı yıkımların er ya da geç hesabını soracaklarını belirten Barut, “Her gün yaptıkları geçersiz açılış merasimleriyle, doğalgaz aldatmacasıyla, savaş silahlarını sahneledikleri şovlarıyla bizlere zelzelenin acısını unutturamazlar. Bizim boş laflara karnımız tok! Hiçbir hamasi nutuk kamusal hizmetlerin çöktüğü gerçeğini gizlemeye yetmez” diye konuştu.

‘BİZDEN ALINAN VERGİLER SİLAHLANMAYA GİDİYOR’

“Zamlar, alım gücündeki erime hayatı yaşanılmaz kılıyor” diyen Barut, işçilerin ekonomik şartları hakkında şunları söyledi: “Başta bayan işçiler olmak üzere tüm işçilere gitgide daha garantisiz bir çalışma ömrü dayatılıyor. Ülkemiz her alanda ‘Güvencesizler Cumhuriyeti’ haline geldi. Bayan işsizliği ve teminatsız, kayıt dışı çalışma ortamlarında taciz, şiddet ve mobbing her geçen gün artıyor. İşsizlik aldı başını gidiyor. Hiçbir periyotta olmadığı kadar yurt dışına beyin göçü yaşanıyor. Personel cinayetlerinde adeta katliam yaşanıyor. Her şeye artırım gelirken artmayan, yerinde sayan tek şey bizim maaşlarımız! Rahmet fışkıran topraklarımızda tarım, çiftçilik, besicilik adım adım bitirildi. Endüstriden sonra tarımda da bu iktidar periyodunda dış sermayeye bağımlı hale getirildik. Önemli bir besin krizi ile karşı karşıyayız. Nitekim de yiğidin kuru soğana muhtaç hale geldiği günlerden geçiyoruz. Bizden alınan vergiler savunma ve güvenlik ismi altında silahlanmaya, teşvik-vergi affı olarak sermayeye, işverenlere harcanıyor.”

‘SABRIMIZ TÜKENİYOR, ARTIK YETER’

“Kürt sıkıntısında çözümsüzlük ve imha siyasetiyle kendi bekalarını garantiye almayı hedefliyorlar” diyen Barut, iktidara yüklendi: “Rant ve sömürü tertibi devam etsin istiyorlar. Çıkarlarını korumak için karanlık odaklar, militarist yapılar daima olsun istiyorlar. Tıpkı emeli güdenler seçime giderken en faşizan, en gerici ittifak çatısı altında birleştiler. Ortak noktaları Kürt sıkıntısında inkâr ve güvenlikçi siyasetler, bayan tersliği, gericilik, barışa aksilik, demokrasinin ortadan kaldırılışıdır. Bunların bize reva gördüğü kayyum nizamıdır, ihraçlardır, adaletsizliktir, tekçiliktir, militarizmdir, azaptır, cezaevlerinde insanlık dışı uygulamalardır. Yargı eliyle siyasi gözaltı operasyonlarıdır. Sabrımız tükendi. Artık bu türlü gitmez dedik, hakikaten de gitmiyor. Eşitlik, özgürlük, adalet, barış, demokrasi ve laiklik için artık kâfi diyoruz.”

‘BU TERTİP DEĞİŞECEK’

“Gün şikâyet etme günü değil. Bu sistem ya değişecek ya değişecek” diyen Barut, “Bu karanlığı personel sınıfı, işçiler, bayanlar, gençler, Aleviler, farklılıkları, cinsel yönelimleri ret edilenler, kölelik kaidelerinde yaşayan göçmenler, sizler, bizler yırtıp atacağız. Bizleri karanlıktan çıkaracak olan işte bu 1 Mayıs meydanlarında açığa çıkan iradedir” diye konuştu.

Barut, taleplerini ise şöyle sıraladı:

• Emeğin sömürülmediği,

• Yüzde 1’in değil yüzde 99’un keyifli yaşadığı,

• Sendikal hak ve özgürlüklerin, örgütlenmenin, hak arama yollarının açık olduğu,

• Grev hakkının engellenmediği, kullanıldığında da yasaklanmadığı,

• Herkesin teminatlı, takımlı çalıştığı bir işinin ve insanca yaşamaya yetecek bir fiyatının olduğu,

• KHK ve fiili OHAL rejimine son verildiği,

• Ekonomik krizlerin, salgınların, sarsıntıların, afetlerin faturasının halklarımıza ve işçilere kesilmediği,

• Kimsenin kimliğinden, inancından, cinsiyetinden ötürü ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği,

• Bayanlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı,

• Eşit yurttaşlığın, barış ve kardeşliğin hâkim olduğu,

• Niyet ve söz özgürlüğünün kabahat olarak görülmediği ve cezalandırılmadığı,

• Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan,

• Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hâkim olduğu bir gelecek ve ülke için gayrete devam edeceğiz.”

ADIBELLİ: YAN YANA OMUZ OMUZAYIZ

SES Eş Başkanı Gönül Adıbelli de konuşmasına 6 Şubat’ta Maraş merkezli zelzelelerde hayatını kaybedenleri anarak başladı.
Siyasi operasyonlarla gözaltına alınan gazeteci, siyasetçi ve hukukçuları hatırlatan Adıbelli, “Sindiremediklerini gözaltılarla, tutuklamalarla engellemeye çalışıyorlar. Bizler bu tutuklamaların ve gözaltıların niye ve neden yapıldığını çok güzel biliyoruz. Lakin bu devran bu türlü gitmez, gün gelecek devran dönecek” dedi.

Medyanın sesinin kısılmaya, basının susturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Adıbelli, “Bütün bunlara karşın, emekçiler, işine ekmeğine, gençler, geleceklerine, işçiler haklarına, bayanlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve şiddete karşı uğraş etmekten vazgeçmediler” tabirini kullandı.

Adıbelli şöyle konuştu: “Bugün burada personellere, işçilere, halklara, tabiata, bayanlara, gençlere, çocuklara, ötekilere bugünümüze ve geleceğimize ziyan veren, bu otoriter rejime son vermek için yan yana, omuz omuzayız. Bugün tüm dünyada olduğu üzere bu meydanda ve ülkenin dört bir yanında tüm yasaklamalara ve baskılara karşın coşkuyla, umutla ve heyecanla 1 Mayısı kutluyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir